';

Cjenik

Marina Poreč je otvorena tijekom cijele godine. Raspolaže sa 129 vezova u moru te tehničkom i sanitarnom infrastrukturom.

Usluge

U ovisnosti o poslovanju i raspoloživosti kapaciteta nudimo:

  • Dnevni vez
  • Mjesečni vez
  • Godišnji vez…

Kako do nas

Marina  se nalazi na poziciji  45°13’30” N i  013°36’50” E
U akvatoriju Marine nalazi se i benzinska postaja za brodove, a u njenoj blizini 5-tonska dizalica

Marina
Poreč

Urbana, gradska marina smještena je u centru Grada Poreča-Parenzo u južnom dijelu gradskog zaljeva gdje su uvjeti za mirnu plovidbu i rekreacijsko jedrenje stabilni tijekom cijele godine, stoga je ona sigurno utočište u svim vremenskim prilikama.

Marina Poreč je otvorena tijekom cijele godine. Raspolaže sa 129 vezova u moru te tehničkom i sanitarnom infrastrukturom.

Promotivni video Marine

Pogledajte naš promotivni video Marine Poreč !

Naša
Adresa

Marina Poreč

Turistička 9
HR52440 Poreč

Uprava

Usluga Poreč d.o.o.

Mlinska 1,
HR52440 POREČ

Kontakt
telefoni

Tel. +385 52 451 913
Mob: +385 91 431 0068