Odluke i propisi

ODLUKA O CJENIKU USLUGA U MARINI POREČ 7.12.2023. ODLUKA O CJENIKU USLUGA MARINE POREČ – 16.12.2022. PLAN ZA PRIHVAT I RUKOVANJE OTPADOM od 16.7.2019 PRAVILNIK O REDU U LUCI POSEBNE

Share
Cijene

Dnevni vez uključuje korištenje veza u jednom nedjeljivom danu te plovilo treba napustiti vez do 13.00 sati zadnjeg plaćenog dana. Korištenje dnevnog veza nakon 14:00 sati tijekom tekućeg dana plaća

Share