';

Marina
Poreč

Marina Poreč je mala gradska marina smještena u centru Grada Poreča – Parenzo, točnije na južnom dijelu Gradske luke Poreč

Prikaži više

Aktualne
cijene

Marina Poreč raspolaže sa ukupno 129 vezova u moru

Prikaži više

Naši servisi

U ovisnosti o poslovanju i raspoloživosti kapaciteta nudimo:

  • Dnevni vez
  • Mjesečni vez
  • Godišnji vez…
Prikaži više

Kako do nas

Marina  se nalazi na poziciji  45°13’30” N i  013°36’50” E
U akvatoriju Marine nalazi se i benzinska postaja za brodove, a u njenoj blizini 5-tonska dizalica

Prikaži više

Marina
Poreč

Marina Poreč je mala gradska marina smještena u centru Grada Poreča – Parenzo, točnije na južnom dijelu Gradske luke Poreč.

Marina Poreč raspolaže sa ukupno 129 vezova u moru.

PRIKAŽI VIŠE

Novi promotivni video Marine

Pogledajte naš novi video Marine Poreč !

PRIKAŽI VIŠE

Naša
Adresa

Marina Poreč

Turistička ul.,
HR52440 Poreč

Uprava

Usluga Poreč d.o.o.

Mlinska 1,
HR52440 POREČ

Kontakt
telefoni

Tel. +385 52 451 913

Fax. +385 52 451 913